Kiểm tra
thị lực
trực tuyến
Bài kiểm tra thị lực này chỉ mang tính chất tham khảo, và không thể thay thế bài kiểm tra chuyên sâu được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa.
Tôi đã đọc và hiểu lưu ý trên