1909
1909

Nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt Rohto lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Nhật Bản tại Hiệu thuốc Shintendo Yamada Pharmacy.

1931
1931

Giới thiệu sản phẩm thuốc nhỏ mắt Rohto với hình thức chai nhỏ mắt đầu tiên trên Thế Giới. Đây được xem là một bước đột phá trong nganh công nghiệp thuốc nhỏ mắt.

previous arrow
next arrow