Mắt có thể nhìn xa đến đâu?

Câu trả lời chính là: không hề có giới hạn cho khoảng cách xa nhất mà mắt người có thể nhìn thấy! Ngạc nhiên chưa. Dù ở bất kỳ khoảng cách nào, chỉ cần các vật thể phản xạ Photon vào võng mạc thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy chúng.

Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn thấy được những ngôi sao trên bầu trời đêm, dù chúng cách chúng ta hàng nghìn tỷ km đấy!

Posted in Fun-fact về mắt.