Có đến 256 điểm khác nhau ở mắt mỗi người

Trước đây, vân tay được xem là cách xác định danh tính tuyệt đối nhất, vì có đến 40 điểm khác nhau trên vân tay chúng ta. Song đến nay, các hệ thống bảo mật an ninh thế giới đang dần chuyển sang sử dụng hệ thống quét võng mạc. Đấy là vì ở mắt chúng ta có đến tận 256 điểm khác nhau! Do đó, đôi mắt mới chính là điểm đặc trưng riêng biệt của mỗi người.

Posted in Fun-fact về mắt.