1949
1949

Công ty Rohto Pharmaceutical (Nhật Bản) thành lập

1952
1952

Ra mắt sản phẩm "Rohto Peni-my" và mang lại thành công lớn.

1964
1964

Thuốc nhỏ mắt V.Rohto ra đời với công thức tiên phong giúp khắc phục tình trạng mỏi mắt và được xem là nền móng của các thương hiệu thuốc nhỏ mắt V.Rohto. Kể từ đó, vô số dòng thuốc nhỏ mắt V.Rohto đã được phát triển nhằm phục vụ nhu cầu điều trị & chăm sóc mắt khác nhau của người tiêu dùng.

1979
1979

Thuốc nhỏ mắt New V.Rohto chính thức được đưa ra thị trường.

previous arrow
next arrow